วิธีเรียนภาษาสวีเดน

คอร์ส 1 เล่มเหลือง พื้นฐาน และสื่อสารในชีวิตประจำวัน


คอร์ส 2 เล่มแดง ไวยากรณ์ภาษาสวีเดนขั้นพื้นฐาน


กรณีรับโปรสุดคุ้ม เหลือง + แดง

แถมซูมเดือนละ 3 ครั้ง


คอร์ส 3 เล่มเขียว ไวยากรณ์ภาษาสวีเดนขั้นกลางและสูง


คอร์ส 4 ภาษาสวีเดนเพื่อการทำงาน 4 อาชีพ

 • เข้าดูคลิปในห้องเรียนออนไลน์
  (เขียนชื่อคอร์สในเฟส หรือรับลิงค์จากทีมงาน)
 • อ่านแชทกลุ่มเพื่อ
  • รับข่าวสาร
  • รับตารางเรียน และลิงค์ Zoom หรือ Live (เผื่อเฟสไม่เตือน)
  • พูดคุยเรื่องการเรียนกับเพื่อน ๆ
  • ติดต่อทีมงาน เมื่อมีข้อสงสัย


คอร์ส 5 ภาษาสวีเดนในสถานพยาบาล

 • เข้าดูคลิปในห้องเรียนออนไลน์
  (เขียนชื่อคอร์สในเฟส หรือรับลิงค์จากทีมงาน)
 • อ่านแชทกลุ่มเพื่อ
  • รับข่าวสาร
  • รับตารางเรียน และลิงค์ Zoom หรือ Live (เผื่อเฟสไม่เตือน)
  • พูดคุยเรื่องการเรียนกับเพื่อน ๆ
  • ติดต่อทีมงาน เมื่อมีข้อสงสัย


คอร์ส 6 ภาษาสวีเดนหลักสูตรเร่งรัด

 • เข้าเรียนเสาร์-อาทิตย์ 9-11 น. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ตามตาราง
 • อ่านแชทกลุ่มเพื่อ
  • รับข่าวสาร
  • รับตารางเรียน และลิงค์ Zoom หรือ Live (เผื่อเฟสไม่เตือน)
  • พูดคุยเรื่องการเรียนกับเพื่อน ๆ
  • ติดต่อทีมงาน เมื่อมีข้อสงสัย
 • ทบทวนบทเรียนในกลุ่มปิดทางเฟสบุ๊ค