หนังสือสอนภาษาสวีเดน และใบขับขี่สวีเดน

หนังสือสอนภาษาสวีเดน ในชีวิตประจำวัน เริ่มสอนตั้งแต่อักษรสวีเดน การออกเสียงสระ และพยัญชนะ ประโยคสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีคำอ่านภาษาไทยให้ แบบอ่านตามได้สำเนียงดี

หนังสือใบขับขี่สวีเดน เป็นภาษาไทย อ่านง่าย มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย จำนวน 465 ข้อ