Svensk undervisning, körkortsteori på thai och samhällskunskap

สอนภาษาสวีเดน ทฤษฎีใบขับขี่ภาษาไทย และสังคมสวีเดน

อัพเดท

ตอนนี้นักเรียนที่ไม่มีเฟซบุ๊ก ก็สามารถเรียนคอร์สเรียนภาษาสวีเดน ราคาถูก คุณภาพสูง ของครูมีมะกรูดได้

ตอนนี้มีคอร์สให้เรียนนอกเฟซบุ๊ก 1 คอร์ส

(กดที่ชื่อคอร์ส และสมัครเพื่อเข้าดูคลิปตัวอย่าง และรายละเอียด ก่อนตัดสินใจได้ค่ะ)

คอร์สรอวีซ่า ได้ภาษาก่อนมาสวีเดน


แพลตฟอร์มใหม่ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เฟซบุ๊ก แต่อยากออนไลน์กับครูมะกรูด

คอร์สไวยากรณ์พื้นฐาน จนถึง Sfi B, C, D มีให้สมัครแล้วค่ะ

ทดลองเรียนฟรีโดยคลิกที่นี่ค่ะ

ตอบคำถาม เกี่ยวกับประเทศสสวีเดน และวีซ่า

ถาม: ทำไมคนไทยในสวีเดนได้เงินเดือนไม่ถึง 27 360 โครน เหมือนที่เป็นข่าว


ตอบ: เกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ำตามข่าว คือ สำหรับคนที่มาสวีเดนด้วยวีซ่าทำงาน หรือใบอนุญาตทำงาน (Arbetstillstånd)
ส่วนคนที่มาด้วยวีซ่าติดตามสามี/ภรรยา หรือภาษาทางการเรียกกว่า ใบอนุญาตอยู่อาศัยเนื่องจากมีความเกี่ยวพันกัน (Uppehållstillstånd på grund av anknytning) จะไม่เข้าข่ายนี้
และที่ประเทศสวีเดนไม่มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย แต่ให้เป็นไปตามกลไกของตลาดแรงงานที่เรียกว่า โมเดลสวีเดน (Den svenska modellen)

กฎหมายใหม่: 1/11-23
 วีซ่าทำงาน หรือใบอนุญาตทำงาน (Arbetstillstånd) ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 27 360 โครนสวีเดน/เดือน
ถาม: มีใบอยู่ชั่วคราว (UT/TUT) เดินทางไปเมืองไทยได้ไหม
ตอบ: ได้ (แต่ไม่ควรไปนานเกิน เพราจะมีผลต่อการขอสัญชาติในอนาคต) และตอนกลับเข้ามาสวีเดนต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน และมีบัตรอนุญาตอยู่อาศัย (Uppehållskort) เพื่อจะได้เดินทางเข้าสวีเดนได้
ถาม: มีใบอยู่ถาวร (PUT) เดินทางออกจากสวีเดนได้นานเท่าไหร่
ตอบ: เดินทางออกนอกสวีเดนได้ไม่เกิน 1 ปี
หากต้องการไปเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ให้แจ้งเรื่อง และขอมีใบอยู่ถาวร (PUT) ต่อก่อนเดินทาง
กรอกแบบฟอร์ม Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, 186011
ปริ้นท์แบบฟอร์ม และเซ็นต์ชื่อ ส่งไปยัง
Migrationsverket
601 70 Norrköping
ดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่เว็บกรมตรวจคนเข้าเมืองสวีเดน Migrationsverket.se