ภาษาสวีเดนเพื่อการทำงาน - Yrkessvenska

คอร์สภาษาสวีเดนเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

 • ทำความสะอาด
 • ผู้ช่วยในครัว
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือดูแลคนป่วย 
 • ครูผู้ช่วยในโรงเรียนอนุบาย
 • ผู้ช่วยพยาบาล 

มีคำศัพท์ บทสนทนาภาษาสวีเดน แปลเป็นภาษาไทยในคลิปบทเรียน

 • บทสนทนาเวลาพักดื่มชากาแฟ (Fika - ฟีกา)
 • บทสนทนากับลูกค้า
 • หัวหน้า
 • เพื่อนร่วมงาน
 • คนป่วย

คอร์สนี้ นักเรียนจะได้ฝึกพูดตอบโต้กันเป็นภาษาสวีเดน

 • เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสวีเดน
 • เพื่อก้าวหน้าในงาน
 • เพื่อความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • เพื่อความสุขในการทำงานในสวีเดน
 • เพื่อเจรขอขึ้นเงินเดือนกับนายจ้าง :-)