เรียนภาษาสวีเดน เพื่ออาชีพการทำงาน

เรียนภาษาสวีเดนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน สื่อสารทั่วไป จนถึงคำศัพท์ภาษาสวีเดน และบทสนทนาที่ใช้ในการทำงานทำความสะอาด (lokalvård) งานให้บริการดูแลตามบ้าน (hemtjänst) งานในครัว (köksbiträde) และงานในโรงเรียนอนุบาล (förskola)