สื่อสารในชีวิตประจำวันทันที

ใหม่! แพจเกจสุดคุ้ม คอร์สซูม แถมคลิป

นักเรียนได้ฝึกสด ๆ กับครู ๑๒ ครั้ง (แพจเกจเล็ก)

แถมคลิปบทเรียน

  1. การอ่านและออกเสียงภาษาสวีเดน 
  2. สระภาษาสวีเดน 
  3. หลักการออกเสียงสั้น ยาว คำยืม
  4. ลักษณะเฉพาะของภาษาสวีเดน 
  5. การเน้นเสียงในคำ 
  6. การเน้นเสียงในประโยค 
  7. ท่วงทำนองภาษา 
  8. บทสนทนาในชีวิตประจำวัน