Svensk minigrammatik - grundnivå หลักภาษาสวีเดน ขั้นพื้นฐาน

I lager.

354 kr

สวัสดีค่ะ

หนังสือเล่มนี้ มีค่าส่งต่างหากนะคะ

ตอนนี้ลดราคาหนังสือจาก 325 kr เหลือ 300 (ลดถึง 31/12-23) ค่าส่ง 54 kr รวม = 354 kr ค่ะ

:::


หนังสือเล่มนี้ เขียนเพื่อคนที่อยากรู้สึกดี ๆ กับภาษาสวีเดน และอยากเรียนภาษาสวีเดนแบบง่าย ๆ ใช้งานได้จริง แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน (มะกรูดแถมหลักการออกเสียงให้ที่ท้ายเล่มนะคะ)

สำหรับคนที่มีพื้นฐานมาแล้ว แต่อยากรู้สึกดีกับภาษาสวีเดน และอุดรอยร้าว ปะรอยรั่ว ก็สามารถใช้เล่มนี้ได้ค่ะ

ความรู้ในหนังสือเล่มนี้ เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนภาษาสวีเดนที่ได้ผลของมะกรูดเอง และประสบการณ์การสอนภาษาสวีเดนให้คนไทย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ตั้งแต่คนจบ ป. 2 จนถึงปริญญาโท มาเป็นเวลากว่า 20 ปี

เทคนิคที่ทำให้คนไทยหลายคนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาสวีเดน ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาอย่างไร มีในหนังสือเล่มนี้ค่ะ

เล่มนี้จะเน้นให้รู้สึกดีกับภาษาสวีเดน และปูพื้นไวยากรณ์ และเล่มต่อไป จะเป็นการสรุปความรู้ระดับ Sfi B ขึ้นไป ซึ่งจะอิงตามคอร์สติวไวยากรณ์ ที่มะกรูดสอนออนไลน์

ขอบคุณนักเรียนทุกคน ที่เป็นกระจกส่อง และเป็นครู ให้มะกรูดได้พัฒนาเทคนิคการสอนจนเป็นเอกลักษณ์ เข้าใจง่ายสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาสวีเดนมาก่อน

ด้วยความปรารถนาดี

มะกรูด

ล่ามรับอนุญาต, ครูสอนล่าม นักเขียน และครูสอนภาษา