เรียนภาษาสวีเดน จากพื้นฐาน จนเก่ง

เรียนจากพื้นฐาน หลักการออกเสียง บทสนทนาในชีวิตประจำวัน (คอร์สเหลือง)

เรียนไวยากรณ์เพื่อต่อยอด ให้แต่งประโยคภาษาสวีเดนเองได้ ผันได้ ใช้ถูกต้อง เรียน Sfi เข้าใจ สนุก ไม่เครียด (คอร์สแดง)

คอร์สฟ้า เป็นหลักสูตรเร่งรัด ได้หลักการอ่าน ออกเสียง และไวยากรณ์ครบ สอนจบใน ๒ เดือน แต่ไม่ลงลึกเหมือนคอร์สเหลือง และแดง

สอนโดยครูมะกรูด ครูสอนล่าม ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสวีเดน และมีประสบการณ์การสอนภาษามากว่ายี่สิบปี