เรียนการอ่านและออกเสียงภาษาสวีเดน

เรียนการอ่านและออกเสียงภาษาสวีเดน สระภาษาสวีเดน หลักการออกเสียงสั้น ยาว คำยืม และลักษณะเฉพาะของภาษาสวีเดน การเน้นเสียงในคำ การเน้นเสียงในประโยค ท่วงทำนองภาษา บทสนทนาในชีวิตประจำวัน (คอร์สเหลือง)

คอร์สฟ้า เรียนสดผ่านซูม นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียง การเน้นเสียงในคำ การเน้นคำในประโยค ท่วงทำนองภาษา ให้ครูฟังและแนะนำแก้ไขทันที และเรียนไวยากรณ์สวีเดนแบบกระชับเช้าใจง่าย