เรียนภาษาสวีเดน v.38

สรรพนาม (pronomen) กับ คุณศัพท์ (adjektiv) โชคดีเรียนเล่มแดงมาแล้ว หายใจคล่องเลยในคลาส

สัปดาห์นี้ที่โรงเรียนเน้นเรื่อง สรรพนามค่ะ มาทีเดียวพร้อมกัน ทั้งรูปแบบประธาน กรรม แสดงความเป็นเจ้าของ กรรมสะท้อน ครูให้แบบฝึกหัดมาชุดใหญ่ค่ะ ทั้งหา (วงกลมสรรพนามในเรื่องที่อ่าน ใช้รูปแบบสรรพนามที่ถูกต้องจากประโยคที่ให้มา ทำแล้วมาเฉลย ครูจะอธิบายตอนเฉลย 

อีกเรื่องของสัปดาห์นี้ เป็นเรื่อง Adjektiv komparativ เทียบขั้นกว่า ขั้นสุด ทำแบบฝึกหัดชุดใหญ่เหมือนเดิมค่ะ โชคดีเรียนเล่มแดงมาแล้ว หายใจคล่องเลยในคลาส 😊

เมื่อวานนี้หนูไปสอบส่วนที่เหลือของ National prov มาแล้วนะคะ 

ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ส่วน

  • การฟัง
  • การอ่าน เพื่อตอบคำถามครั้งที่ 1
  • การอ่าน เพื่อตอบคำถามครั้งที่ 2
  • การเขียน

ส่วนที่คิดว่า มีปัญหาคือ ฟัง ไม่ได้ฟังแล้ว อ๋อ ทันที มีเดาไปบ้างค่ะ ให้โอกาสฟังสองครั้งค่ะ แต่บางบทสนทนา เราจับไม่ได้เองว่า ผู้พูดตัดสินใจเลือกอะไร 

อ่านกับเขียน ทำได้ดีพอสมควรค่ะ ข้อสอบไม่ได้ยากมาก 

สอบเสร็จก็รู้สึกดี สบายใจกับตัวเอง ไม่กังวลผล แบบที่เราเชื่อนะคะคุณครู เราทำเต็มที่แล้ว ผลลัพธ์นอกเหนือการควบคุมเรา วันจันทร์ถึงจะรู้ผลค่ะ ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เรียน C ต่อ ถ้าผ่านก็ เริ่มคลาสใหม่วันพุธ ไว้อัพเดตนะคะ