ความคิด #1

ยุคนี้ น่าจะเป็นยุคที่ช่วยให้คนมีแรงจูงใจเพียรภาวนามากที่สุด

เพราะโลกแสดงออกอย่างชัดเจนว่า มันไปหน้าเรื่อย ๆ

ไม่มีหยุด

เอไอจะทำงานแทนคน

แล้วคนจะไปทำอะไร

อัลกอริทึ่มของโซเชียลมีเดียต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก TikTok Youtube

เปลี่ยนไปจนคนทำคอนเทนต์แทบตามไม่ทัน

มันเป็นอะไรที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ที่จะสิ้นสุดได้ คงเป็นการหันมาดูกายดูใจนี่แหละ