Åsikt & Argument ภาษาสวีเดน

ถาม: Åsikt กับ Argument แตกต่างกันอย่างไรคะ

ตอบ:

Åsikt แปลว่า ความเห็น เช่น การรู้ภาษาสวีเดน เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนไทยในสวีเดน

Argument แปลว่า เหตุผลสนับสนุน

Motargument แปลว่า เหตุผลโต้แย้ง

ตัวอย่าง

Åsikt (ความเห็น) ของครูคือ คนไทยในสวีเดนควรเรียนภาษาสวีเดน จนสื่อสารได้คล่อง

Argument (เหตุผลสนับสนุนความเห็น) ของครูคือ

  • พึ่งตัวเองได้
  • หางานได้ง่ายขึ้น
  • มีรายได้ที่ดีขึ้น
  • เป็นที่พึ่งให้ลูกได้
  • ช่วยสอนการบ้านลูกได้
  • ติดต่อหน่วยงานราชการ และสถานพยาบาล เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกได้
  • มีความสุขมากขึ้น ไม่เหงา เพราะการได้ภาษา จะลดความแปลกแยกระหว่างเรากับสังคมสวีเดน
  • เตรียมความพร้อมสำหรับนโยบายทางการเมืองของสวีเดนที่เปลี่ยนไป
  • ต่อไปประชาชนต้องพึ่งตัวเองมากขึ้น สวัสดิการของรัฐจะมีความเปลี่ยนแปลง
  • ฯลฯ

นักเรียนลองช่วยกันเขียนเหตุผลสนับสนุน (argument) ความเห็นนี้ได้ไหมคะ

บางคนที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของครู สามารถเขียนเหตุผลโต้แย้ง (motargument) มาได้นะคะ

รับสิทธิ์ VIP มีพี่เลี้ยงภาษา เพื่อพึ่งพาตัวเองให้ได้โดยเร็วที่สุดในสังคมสวีเดน

ติดต่อ Facebook: Magrood Bergamot


กอด ๆ
มะกรูด