ดีที่สุด & ดีกว่า ภาษาไทย = bäst & bättre ภาษาสวีเดน

เรียนภาษาสวีเดนแบบขำ ๆ จากโจ๊กสวีเดน

De som tror de vet bäst är en plåga för oss som vet bättre.

พวกที่เชื่อว่าตัวเองรู้ดีที่สุด เป็นเหมือนหอกข้างแคร่สำหรับพวกเราที่รู้ดีกว่า

De som = พวกที่, บรรดาคนที่

ประโยคข้างบนมีการย่อ หากอยากเห็นแบบเต็ม ๆ คือ

De som tror (att) de vet bäst är en plåga för oss som vet bättre.

en plåga = ความทรมาน (บริบทนี้ ครูเลือกใช้คำว่า หอกเสียดแทง เพื่อให้เห็นภาพและสื่ออารมณ์ได้ตามภาษาสวีเดน)

oss เป็นสรรพนามรูปกรรมของ vi

bäst = ดีที่สุด

bättre = ดีกว่า

เป็นคำวิเศษณ์ (adverb) ขยาย vet

ปกติเราจะเปรียบเทียบจากขั้นปกติ ไปขั้นกว่า แล้วจึงไปขั้นสุด

แต่กรณีเขาเล่นมุขว่า มีการรู้ดีกว่า ผู้ที่รู้ที่สุดอีก

vet bäst รู้ดีที่สุด

vet bättre รู้ดีกว่า

เรียนไวยากรณ์สวีเดนในหัวข้อ (svensk grammatik)

การเปรียบเทียบขั้นกว่า ขั้นสูงสุด (komparativ och superlativ)

การเรียงคำในประโยค (ordföljd)

ประโยคความซ้อน, ประโยคความรอง, อนุประโยค (Bisats)

คำสรรพนาม (pronomen)

ได้ในแพคเกจกลาง และใหญ่

กอด ๆ

มะกรูด

สมัครเรียนได้ที่ Facebook: Magrood Bergamot

Källa (ที่มา) Swedish humor