Bokrecension รีวิวหนังสือ : ADHD - från duktig flicka till utbränd kvinna

av Lotta Borg Skoglund => Betyg 9/10

ADHD är en livslång funktionsnedsättning.

Det är inte en sjukdom som vi kan behandla bort.

Det är inte heller en gåva eller en välsignelse.

Det är bara en av kroppens organ, hjärna,

som fungerar lite annorlunda.


Metakognition kan delas in i två olika delar.

Den ena delen är vetskapen om de egna kognitionerna.

Den andra handlar om att utifrån denna vetskap

styra sina tankar och handlingar.

Glappen mellan de intellektuella metakognitiva förmågorna

och de exekutiva svårigheterna

blir för många med ADHD smärtsamt påtagligt.


Simma måste man alltid göra själv ändå, 

men det är lättare om man inte sjunker ned under ytan och får kallsupar hela tiden.


Många kan räta på ryggen och känna ömhet inför sig själva

och stolthet över att de, trots att de fått kämpa i motvind hela livet,

har klarat sig hyggligt bra ändå.