Därför กับ Därför att ภาษาสวีเดน

สองคำนี้ หน้าตาคล้ายกัน แต่มีความหมาย และการใช้งานที่ต่างกัน

หากสนใจแค่ความหมาย ดูแค่ความหมายก็พอค่ะ

แต่หากสนใจการแต่งประโยคภาษาสวีเดนให้ถูกต้อง เรียงคำได้ถูก แนะนำให้อ่านเรื่องชนิดของคำด้วย

เพราะชนิดของคำจะผลต่อตำแหน่งในประโยค


därför แปลว่า ดังนั้น

ภาษาสวีเดนถือว่าเป็นคำวิเศษณ์ (adverb) ชนิดขยายทั้งประโยค (satsadverb)

ดังนั้นจึงวางได้ ๒ ที่

 • ตำแหน่งแรก / ขึ้นต้นประโยค (เก้าอี้นวม) ซึ่งใครจะมานั่งก็ได้
  • Därför tog Kalle av sig sina skor.
  • ดังนั้น Kalle จึงถอดรองเท้า (ของเขา)
 • ตำแหน่งกลาง / ตำแหน่งเดียวกับ inte (Satsadverbial) ซึ่งเป็นตำแหน่งปกติของ satsadverb
  • Kalle skaffade därför ett intyg.
  • ดังนั้น Kalle จึงจัดหาหนังสือรับรอง


บางครั้งจะใช้ därför ในความหมายว่า "เพราะสาเหตุนั้นแหละ / ก็เพราะอย่างงั้นแหละ" เช่น

Det var därför.

มันก็เพราะสาเหตุนั้นแหละ

ก็เพราะอย่างงั้นแหละ


นอกจากนี้ ยังใช้กรณีตอบแบบยอกย้อนยียวนกวนประสาท เช่น

ถ้ามีคนถามว่า Varför (ทำไม)

ถ้าไม่อยากตอบเหตุผลก็จะตอบแค่ว่า Därför 

ซึ่งเป็นการยั่วอารมณ์กันมากกว่า

หากเราต้องการรักษาความสัมพันธ์ให้ดี ไม่ควรตอบแบบนี้

:::

därför att แปลว่า เพราะว่า

ภาษาสวีเดน ถือว่าเป็น คำเชื่อมชนิดความรอง (Subjunktion หนังสือสอนภาษาบางเล่มเรียกว่า Underordnande konjunktion)

แต่คนไทยที่เรียนภาษาสวีเดนที่โรงเรียนสอนภาษา Sfi อาจจะคุ้นกับคำว่า bisatsinledare มากกว่า

เนื่องจากมันเป็นคำเชื่อม ดังนั้น มันจะทำหน้าที่เชื่อมประโยค ๒ ประโยคเข้าด้วยกัน

ตำแหน่งของมันในประโยคคือ

อยู่กลางประโยค

Kalle är ledsen därför att han inte klarade sin tenta i går.

Kalle เสียใจ เพราะว่าเมื่อวานเขาสอบไม่ผ่าน


เรียนผ่านคลิป และทำแบบฝึกหัดได้ในคอร์สไวยากรณ์ภาษาสวีเดน เล่มเขียว

 • หน้า 202 Därför, därför att ตอนพิเศษ #ต้องดู
 • หน้า 202 Underordnande konjunktioner (bisatsinledare) #ต้องดู เน้นการแปลคำที่เป็น bisatsinledare ส่วนการเรียงคำใน bisatser ให้ดูในบทที่ ๓ เรื่อง Ordföljd (การเรียงคำในประโยค) ค่ะ
 • หน้า 204 ตอน 1 และเสริมการฝึกใช้ตารางขุมทรัพย์โครงสร้างประโยค Huvudsats #ต้องดู จะได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง bisats ที่ขึ้นต้นด้วยคำที่เรากำลังเรียน กับ Huvudsats

สมัครเรียนได้ที่

Facebook: Magrood Bergamot

ด้วยความปรารถนาดี

กอด ๆ

มะกรูด