Det + Adjektiv (แบบเจาะจง) - เรียนภาษาสวีเดน

Det + Adjektiv (แบบเจาะจง)โครงสร้างแบบนี้

แปลเป็นไทยว่า "สิ่งที่ + คุณศัพท์"

จะทำหน้าที่เหมือนคำนาม (substantiv)

เช่น

Det bästa สิ่งที่ดีที่สุด

Det rätta สิ่งที่ถูกต้อง

Det lätta สิ่งที่ง่าย

พอทราบว่ามันเป็นคำนาม

ทำให้เราทราบว่า เอามันไปทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคได้

หมายความว่า มันจะตามด้วยกริยา

(ครูใส่สีให้ ประธานสีฟ้า กริยาสีแดง

จะได้สอดคล้องกับสูตรการแต่งประโยคภาษาสวีเดน

ที่ครูใช้สอนนักเรียนออนไลน์)

Det bästa är  att plugga varje dag.

ประธาน - กริยา - ส่วนเติมเต็ม - เวลา

สิ่งที่ดีที่สุด คือ การเรียนทุกวัน

มีความหมายเหมือนกับ

Det är bäst att plugga varje dag.

การเรียนทุกวัน มันดีที่สุด

(กรณีนี้

Det เป็นประธาน

är เป็นกริยา

bäst เป็นคุณศัพท์)


ภาษาไทยดิ้นได้ ภาษาสวีเดนก็ดิ้นได้เหมือนกันค่ะ

หมายความว่า การสื่อสารอย่างเดียวกัน เราสามารถเลือกแต่งประโยคได้หลายแบบค่ะ

:::

นอกจากนี้ ยังสามารถเอาวลีแบบนี้ไปทำหน้าที่อื่น ๆ ในประโยค แบบที่คำนามทำได้ เช่น ส่วนเติมเต็ม

Det rätta är det lätta.

สิ่งที่ถูกต้อง คือ สิ่งที่ง่าย

Det rätta ทำหน้าที่ ประธานในประโยค

är ทำหน้าที่ กริยาในประโยค

det lätta ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มในประโยค ทำให้มันสมบูรณ์ เข้าใจได้

การจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้

นักเรียนควรมีพื้นฐานเรื่องเหล่านี้มาก่อน

  • ชนิดของคำในภาษาสวีเดน
  • การผันคำคุณศัพท์
  • การเรียงคำในประโยค

หากยังไม่มีพื้น สามารถสมัครเรียนได้ในคอร์ส

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

หรือ หลักสูตรภาษาสวีเดน แบบเร่งรัด

ติดต่อครูเพื่อวางแผนการเรียนได้ ตามช่องทางที่นักเรียนถนัด

ด้วยความปราถนาดี
มะกรูด