แฟนชาวสวีเดนเสียชีวิตในสวีเดน ทำอย่างไร

มีคำถามมาว่าแฟนเสียชีวิต ทำอย่างไร

ตอบ: ครูไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการดำเนินการ กรณีมีการเสียชีวิตที่สวีเดน

แต่ครูไปค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของทางการสวีเดน

ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาให้

ภาพรวม (แบบสรุปสั้น ๆ ตามภาพ)

เริ่มต้นด้วยการ (Att börja med)

 • แจ้งให้บุคคลใกล้ชิด และบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับการเสียชีวิต
 • Informera om dödsfallet
 • เตรียมงานศพ (ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะคิวยาว) ค้นหาคำว่า Begravningsbyrå
 • Förbereda begravning
 • ลางาน หากจำเป็น
 • Ta ledigt om du behöver
 • ดูแลจัดการกองมรดก (dödsbo - มีสถานะเป็นนิติบุคคล)
 • Sköta dödsbo


ไม่กี่เดือนหลังจากเสียชีวิต (Månaderna efter

 • จัดทำรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
 • Bouppteckning
 • แบ่งมรดก
 • Dela upp arv
 • เศรษฐกิจการเงิน
 • Ekonomi
 • เกี่ยวกับความเศร้าโศก
 • Om sorg


ปีถัดไป (Följande år)

 • ยื่นแบบแสดงรายการสำหรับนิติบุคคลกองมรดก
 • Deklarera dödsboet
 • การใช้ชีวิตภายใต้ความเศร้าโศก
 • Leva med sorg
 • วางแผนเศรษฐกิจการเงิน
 • Planera ekonomi

รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียด คลิกดูได้ค่ะ

เช็คลิสต์ สิ่งที่ต้องทำเมื่อมีการเสียชีวิต

ที่มา: www.efterlevandeguiden.se

ครูแนะนำให้เราขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจ และเขามีความรู้

หรือขอความช่วยเหลือจาก สำนักงานจัดการงานศพ (Begravningsbyrå) นะคะ


ด้วยความปรารถนาดี และขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักของนักเรียนนะคะ

มะกรูด


ปล. ครูไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ ทำได้เพียงแค่แปลข้อมูลจากเว็บของทางการ และให้กำลังใจ

ไม่สามารถตอบคำถามต่อได้ หากมีข้อสงสัย แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น สำนักงานจัดการงานศพ (Begravningsbyrå) นะคะ