เรียนภาษาสวีเดน v.37

Bra, men lite kort. เขียนดีแต่สั้นไปนิดนึง

เริ่มเรียน kapitel 3 ค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ekonomi คำศัพท์เกี่ยวกับ

 • การออมเงิน
 • รายรับ 
 • รายจ่าย 
 • การหักภาษี 
 • ทำไมต้องจ่ายภาษี 
 • หัดอ่านสลิปเงินเดือน 
 • ทำงานแบบได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมง/ งานประจำ 

และทำความเข้าใจสัญลักษณ์ โลโก้ ของหน่วยงานรัฐ

 • Skattevetket
 • CSN
 • Arbetsförmedlingen
 • Migrationsverket
 • Polisen
 • Kronofogden

อาทิตย์นี้ครูเน้นสอนจากเนื้อหาในหนังสือ และทำแบบฝึกหัดในเล่มแบบฝึกหัดไปคู่กันค่ะ 

Diktamen ทุกเช้าเกี่ยวกับศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อวาน

เขียนงานส่งเกี่ยวกับ การออมเงิน
(ครูตอบมาว่า Bra, men lite kort. (เขียน) ดีแต่สั้น (ไป) นิดนึง

.ล. ตอนสั่งงานนี้ครูบอกไม่ต้องเขียนเยอะนะ เอาสั้น ๆ ว่า เก็บเงินเพื่ออะไร.. เป็นคนซื่อค่ะ ทำตามสั่ง 😅