เลี้ยงตัวเองได้ในสวีเดน

ปัจจัยที่ 2 ที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีในสวีเดน คือ การพึ่งตัวเองได้

การจะพึ่งตัวเองได้ ปัจจัยที่สำคัญคือ

1. ภาษา - ใช้ภาษา เป็นกุญแจไขเข้าสู่ตลาดแรงงานสวีเดน

2. งาน - มีงาน มีเงินเดือน เสียภาษี ถือเป็นคนมีเกียรติในสังคมสวีเดน

ขอใบอยู่ถาวรได้ง่ายขึ้น ขอสัญชาติได้ง่ายขึ้น สะสมเงินบำนาญไว้ใช้ยามแก่เฒ่า

มีแต่ได้กับได้ ไม่มีเสีย

:::

บางคนโชคดี มีเพื่อนเป็นคนไทย ได้ทำงานที่ไม่ต้องใช้ภาษาสวีเดน

แต่พอต้องติดต่อหน่วยงานราชการ หรือสถานพยาบาล

อ่านเอกสาร ทำให้เราพึ่งตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งคนอื่น

เวลามีปัญหากับแฟน ก็ทำให้ไปไหนไม่ได้

เพราะเราไม่ได้ภาษา

การได้ภาษา คือ อิสรภาพอย่างหนึ่ง ของชีวิตคนไทยไกลบ้าน

:::

ปัจจุบันนี้ เรายังมีสิทธิ์ใช้ล่าม

เวลาที่ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

แต่ในอนาคต เรายังไม่ทราบทิศทางการเมือง

ดังนั้น การเรียนภาษาไว้ เพื่อให้เอาตัวรอดในสวีเดนได้

ไม่ขาดทุนค่ะ