บ้า ภาษาไทย = galen, knäpp, sinnessjuk ภาษาสวีเดน

เรียนภาษาสวีเดนแบบเล่น ๆ แต่ใช้เป็นจริง ๆ

ที่มา (Källa): Swedish humor

Folk tycker jag är galen för jag pratar med mina hundar.

ใคร ๆ ก็ว่าฉันบ้าเพราะฉันพูดกับหมาของฉัน

Vad ska jag göra?

แล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะ

Ska jag bara ignorera dem när de ställer en fråga?

จะให้ฉันเมินเฉย เวลาที่พวกมันถามคำถามฉันงั้นเหรอะ?

:::

หัวข้อไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง

การย่อประโยคความรอง / ประโยคความซ้อน / อนุประโยค (bisats)

แบบเต็มคือ

Folk tycker (att) jag är galen ...

för = เพราะ เป็นคำเชื่อมแบบเสมอกัน หลัง för เป็นประโยคใจความหลัก /มุขยประโยค (huvudsats)

för jag pratar med mina hundar

min, mitt, mina = ของฉัน เป็นคำสรรพนาม ผันไปตามคำนามที่มันไปขยาย

galen = บ้า

มีคำใกล้เคียงเช่น knäpp, sinnessjuk

ทั้งสามคำนี้เป็นคำบอกคุณสมบัติของคน เรียกกว่า คำคุณศัพท์ (adjektiv)

folk = คน (จำนวนมาก), ผู้คน ในบริบทนี้ครูแปลว่า ใคร ๆ จะเหมาะสมกับสถานการณ์มากกว่า


เรียนเรื่องเหล่านี้ได้ในคอร์สไวยากรณ์เล่มแดง

การแต่งประโยคคำถาม อธิบายง่ายสุดๆ 

หน้า 239 Ordföljd การเรียงคำในประโยค #ต้องดู

บทที่ 8 คำเชื่อม (Konjunktion)

หน้า  211 คำเชื่อม คร่าว ๆ ยังไม่มีตัวอย่าง

หน้า 212 Samordnande konjunktioner #ต้องดู

หน้า 213 Samordnande konjunktioner ตอน 1 #ต้องดู

หน้า 213 Samordnande K. ตอน 2  #ต้องดู

บทที่ 5 คำสรรพนาม (Pronomen)

หน้า 119 - 120 เกริ่นนำ คำสรรพนาม (Pronomen) ไม่ครบ #ต้องดู 45 min

หน้า 119 - 120 ภาพรวมคำสรรพนาม #ต้องดู 58 min

หน้า 121 ภาพรวม Personliga pronomen #ต้องดู 47 min

บทที่ 6 คำคุณศัพท์ (Adjektiv)

หน้า 183 เกริ่นนำ Adjektiv

หน้า 159 Adjektiv (คุณศัพท์) #ต้องดู

หน้า 159 Adjektiv (คุณศัพท์) รอบ 2  #ต้องดู

หน้า 160 ตัวอย่างคำคุณศัพท์ (Adjektiv)

สมัครเรียนได้ที่ Facebook: Magrood Bergamot