สถานภาพสมรส - แต่งงานแล้ว ภาษาสวีเดน

Jag är gift.

ฉัน(อยู่ในสภานภาพ)สมรส

Jag är förlovad.

ฉัน(อยู่ในสภานภาพ)หมั้น

Jag är skild.

ฉัน(อยู่ในสภานภาพ)หย่า

คำว่า gift, förlovad, skild เป็นการนำคำกริยา (verb) gifter, förlovar, skiljer มาผันและทำเป็นคำคุณศัพท์ (adjektiv)

เรียกว่า Particip กรณีนี้เป็น prefekt particip บอกสถานภาพ ว่าได้ผ่านการทำกริยานั้น ๆ มาแล้ว


กอด ๆ

มะกรูด


เรียนเรื่อง Parcip อย่างละเอียดได้ในคอร์สไวยากรณ์สวีเดนขั้นกลางและสูง (คอร์สเขียว)