รวมความรู้ฟรี - ทฤษฎีใบขับขี่สวีเดน เป็นภาษาไทย

รวมความรู้ฟรี ทฤษฎีใบขับขี่สวีเดน เป็นภาษาไทย เพื่อให้ค้นหาได้สะดวก

คลิปของคุณแอม Swedish4thai

6 ขั้นตอน การเช็คความปลอดภัยภายในตัวรถ

7 ขั้นตอน การเช็คความปลอดภัยภายนอกตัวรถ

จุดให้รถสวนกัน (Mötesplats)

ป้ายอนุญาตให้จอดรถ (Parkeringsmärke)

การจอดรถ/ห้ามจอดรถในวันคู่-วันคี่ (Datumparkering)

เพลย์ลิสต์เรื่องใบขับขี่สวีเดนของคุณแอม

คลิปฟรีของมะกรูด @Magrood
(จะเพิ่มเติมให้ในภายหลัง)

เพลย์ลิสต์เรื่องใบขับขี่สวีเดนของมะกรูด