ha, har, hade คำศัพท์ใช้บ่อย ภาษาสวีเดน

ha, har, hade เป็นคำกริยา (verb)

Ha รูปคำสั่ง ใช้เมื่อต้องการสั่ง หรือแนะนำ

Ha tålamod! จงมีความอดทน / จงอดทน/ อดทนสิ

Har รูปปัจจุบัน (presens) ใช้เพื่อเล่าเรื่องปัจจุบัน หรือสิ่งที่เป็นจริงเสมอ

Jag har två barn. ฉันมีลูกสองคน

Hade รูปอดีต (preteritum) ใช้เพื่อเล่าเรื่องในอดีต จบไปแล้ว

Kalle hade mycket pengar förut. เมื่อก่อน Kalle มีเงินเยอะ (ตอนนี้ไม่มี หรือมีไม่เยอะ)

(อิอิ เปลี่ยนเป็น Kalle เพราะเราจะพูดแต่สิ่งดี ๆ เปลี่ยนคำก็ได้ประโยคใหม่)

คอร์สสอนไวยากรณ์ภาษาสวีเดนขั้นพื้นฐาน สอนการผัน และการใช้กริยา ๕ รูปแบบ

คอร์สสอนไวยากรณ์สวีเดนขั้นกลาง และสูง สอนการผัน และการใช้กริยา ๗ รูปแบบ

(ถ้านับ passiv ด้วย ก็เป็น ๘)

คอร์ส Zoom หลักสูตรเร่งรัด สอนไวยากรณ์ การอ่าน ออกเสียง ภาษาสวีเดน แบบเร่งรัด

คำศัพท์เหล่านี้ใช้บ่อยมาก ควรเรียนรู้ไว้เป็นอย่างยิ่ง

กอด ๆ

มะกรูด