Karolinska Institutet - มหาวิทยาลัยแพทย์สวีเดน

ปกติเวลาครูเขียนคำอ่านภาษาสวีเดน ด้วยอักษรไทย

จะยึดหลักการออกเสียงภาษาสวีเดนเป็นหลัก

และแทนค่าด้วยตัวอักษรไทย

เพื่อให้คนที่ไม่รู้หลักการออกเสียงภาษาสวีเดนเลย

สามารถออกเสียงตามได้ใกล้เคียงที่สุด

ซึ่งค่อนข้างจะสุดโต่ง

:::

ครูได้รับคำแนะนำมาว่า

ควรเขียนคำอ่านภาษาสวีเดนด้วยอักษรไทยให้อ่านง่ายขึ้น

ซึ่งไม่เป็นปัญหาเลยค่ะ

แต่ว่าการเขียนแบบนี้ นักเรียนควรมีพื้นฐานหลักการอ่านภาษาสวีเดนมาบ้าง

เพื่อจะได้อ่านได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

:::

วันนี้มาลองเขียนแบบง่าย ๆ

ให้นักเรียนไม่ท้อ (เน้นที่การออกเสียงให้ง่าย แต่ลักไก่เยอะ)

Karolinska Institutet

คาโรลีนสกะ อินสติทู้ทเต็ท

สถาบันคาโรลีน

/สถาบันคาโรลินสกา

มหาวิทยาลัยแพทย์สวีเดน

:::

การออกเสียงคำภาษาสวีเดนให้ถูกต้อง มีปัจจัยสำคัญคือ

  • เสียงสั้น-ยาว
  • เสียงสูง-ต่ำ หรือวรรณยุกต์ (เสียงกลาง เอก โท ตรี จัตวา - กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า)
  • การกร่อนเสียงอักษรบางตัว (มีบ้าง แต่ไม่มากเท่าภาษาไทย) หรือคำบางคำในประโยค

:::

Karolinska Institutet

หากจะอ่านตามหลักภาษาสวีเดนคือ

คะ โระ ลีน สกะ อินสติ(ทู้)ทเต็ท

(ู) คือ สระ u ที่มีการห่อปาก เป่าลม และปลายลิ้นแตะที่หลังฟันล่าง

หากต้องการลักไก่ ลองพูด อูหวึ เร็ว ๆ และเอาปลายลิ้น แตะหลังฟันล่าง

หากต้องการเรียนหลักการออกเสียงภาษาสวีเดนให้ถูกต้อง มั่นใจในการใช้ภาษาตั้งแต่ต้น

สมัครเรียนได้ที่ Facebook: Magrood Bergamot

กอด ๆ

มะกรูด