เรียนภาษาสวีเดน v.49

เทคนิคการเขียนภาษาสวีเดนส่งครู

เรียนภาษาสวีเดน สัปดาห์สุดท้าย (Sfi D)

-ทบทวนเรื่องชนิดของคำค่ะ ทั้ง 9 ชนิด รวมถึงหลักและรายละเอียดของแต่ละกลุ่ม 

-ส่งงานเขียนตอบคำถาม วิเคราะห์หนังสือที่เค้าให้อ่าน เราชอบหนังสือเล่มนี้มั้ย ทำไม 

อะไรคือสิ่งที่ดีของหนังสือเล่มนี้ 

อะไรไม่ดี พร้อมเหตุผล

เราจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนอ่านมั้ย

-ทบทวนหลักการใช้ adjektiv + substantive รูปแบบเจาะจง รูปแบบทั่วไป แล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยการเล่นเกมค่ะ

-เขียนงานส่งเกี่ยวกับบทที่กำลังเรียน หัวข้อ “บริเวณที่อยู่อาศัยของเรา” เพื่อนต้องการย้ายมาเมืองนี้ ให้เราเขียนจดหมายเล่าให้เค้าฟัง 

ในหนังสือจะเป็นจดหมายเล่าเรื่องราวของเมืองที่เค้าอยู่ให้เพื่อนฟัง ก็จะมีรูปแบบประโยคให้เราสามารถนำมาใช้ได้ในงานเขียนเรา “det finns mycket att göra i….”  

อันที่จริงแต่ละบท เค้าจะมีประโยคตัวอย่างให้นะคะ เอามาปรับใช้ในงานเขียนได้

-Bisats และ Bisatsinledare ให้แต่งประโยค วิเคราะห์รูปประโยคร่วมกัน เปรียบเทียบกับตาราง

สัปดาห์นี้หลักหลักคือ ทบทวนค่ะเน้น bisats, adjektiv คงเป็นเพราะบางคนจบแล้ว บางคนต้องย้ายกลุ่ม มีการจัดกลุ่มใหม่ นักเรียนจากชั้น C ที่สอบผ่าน National prov จะมาเข้าชั้นเรียน D