หูอื้อ ภาษาสวีเดน

หูอื้อ ภาษาสวีเดนเรียกว่า lock för/i örat/öronen

Jag har lock för/i örat.

ฉันหูอื้อ (๑ ข้าง)

Jag har lock för/i öronen.

ฉันหูอื้อ (๒ ข้าง)


Jag brukar få lock för/i öronen när jag flyger.

ฉันมักจะหูอื้นเวลาที่ฉันบิน

Jag brukar få lock för/i öronen när jag åker flygplan.

ฉันมักจะหูอื้นเวลาที่ฉันนั่งเครื่องบิน/เดินทางด้วยเครื่องบิน

ครูจะคุ้นเคยกับการใช้ för แต่ทราบว่ามีหลายคนใช้ i ค่ะ

เรียนความแตกต่างระหว่าง öra, örat, öron, öronen ได้ในคอร์สไวยากรณ์ภาษาสวีเดน

ขั้นพื้นฐาน

หรือ ขั้นกลางและสูง

สมัครได้ที่ Facebook: Magrood Bergamot

กอด ๆ

มะกรูด