คู่มือคนไทยในสวีเดน - งาน และอาชีพคู่มือคนไทยในสวีเดน - งาน av Ontira


คำศัพท์ - งาน / ตกงาน

A-kassa

 • ย่อมาจาก Arbetslöshetskassa
 • แปลว่า กองทุนเงินชดเชยกรณีว่างงาน
 • เป็นประกันชนิดหนึ่ง
 • ที่เราเบิกเงินได้เมื่อตกงาน
 • ***ต้องรีบสมัครเป็นสมาชิก***

Facket

 • ย่อมาจาก Fackförening
 • แปลว่า สหภาพแรงงาน
 • ถ้าเป็นสมาชิกเขา ก็เหมือนมีพี่เลี้ยง
 • คอยช่วยเหลือ กรณีมีเรื่องกับนายจ้าง
 • ถ้าเป็นสมาชิก ก็ได้รับความช่วยเหลือ
 • ถ้าไม่เป็น ก็ไม่ได้

Union

 • เป็นคำภาษาอังกฤษ
 • ตรงกับภาษาสวีเดนว่า Fackförening

ประกันกรณี “ตกงาน”

A-kassa / Arbetslöshetskassa

 • เงินคนตกงาน /กองทุนเงินชดเชยกรณีว่างงาน
 • ได้ 80% ของเพดานรายได้ (33 000 kr)
 • ได้เงินตกงานสูงสุด 26 400 kr (ก่อนภาษี)

Inkomstförsäkring

 • ประกันรายได้ กรณีตกงาน / ป่วย
 • เสริมให้ได้ถึง 80% ของเงินเดือนเดิม
 • เหมาะกับคนรายได้เกินเพดาน (33 000 kr)
 • หรือคนที่รายได้มากกว่า 27 500 และตกงานเกิน 100 วัน
 • สหภาพ (Facket) บางแห่งแถมตัวนี้ให้เลย
 • สอบถามกับสหภาพของเราก่อน
 • ราคาและเงื่อนไขแตกต่างกันมาก => ถามเขา
 • *** ต้องมีิสิทธิ์ได้ A-kassa จึงจะได้ตัวนี้ ***

Tilläggsföräkring

 • ประกันเสริม
 • เหมาะกับคนรายได้โคตรสูง

เช็คเงินเดือน อาชีพต่างๆ

 • สถิติเงินเดือน
 • พิมพ์ “lön scb ชื่ออาชีพ”
 • มีข้อมูล “เงินเดือนเฉลี่ย” (genomsnittslön)
 • ตัวอย่างอาชีพที่นักเรียนขอมาก
  • ล่าม (tolk)
  • ทำความสะอาด (städare)
  • กุ๊ก (kock)
  • ผู้ช่วยในร้านอาหาร/ครัว (restaurangbiträde / köksbiträde)
  • ผู้ช่วยดูแล (vårdbiträde)
  • ผู้ช่วยพยาบาล (undersköterska)
  • โปรแกรมเมอร์ (programmerare)
  • พนักงานขายในร้าน (butikssäljare)