คู่มือคนไทยในสวีเดน ฉบับครูมะกรูด

 คู่มือคนไทยในสวีเดน ฉบับครูมะกรูด

เขียนสั้น อ่านง่าย

สรุปเรื่องราวที่คนไทยควรรู้ เมื่ออยู่สวีเดน

หรือเตรียมตัวมาอยู่สวีเดน

ด้วยความปราถรถนาดี

มะกรูด