ทำไมใช้ Mitt bästa ไม่ใช้ Min bästa?

ฉันทำดีที่สุด ภาษาสวีเดนคือ Jag gör mitt bästa.

ฉันจะทำ(ให้)ดีที่สุด Jag ska göra mitt bästa.

ถ้าทำเสร็จแล้ว เน้นที่ผลใช้ Jag har gjort mitt bästa.

ถ้าทำเสร็จแล้ว เน้นที่เวลาในอดีต ว่าตอนที่ทำน่ะ (ซึ่งเป็นในอดีด) ฉันทำดีที่สุดแล้วใช้ Jag gjorde mitt bästa.

(แม้จะไม่มีคำบอกเวลาในอดีตชัดเจน แต่ถ้าใจผู้พูดเน้นเรื่องเวลาในอดีต ไม่ได้เน้นที่ผลของการกระทำ ก็ใช้ preteritum ได้ค่ะ)

ทำไมจึงใช้สรรพนาม (pronomen) ว่า mitt bästa ทำไมไม่ใช้ min

คำตอบฟังได้ในคลิปนี้ค่ะ


ทบทวนความรู้เรื่องสรรพนามได้ใน

คอร์สไวยากรณ์พื้นฐาน หน้า 134-136 Possessiva pronomen (สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ) #ต้องดู

คอร์สไวยากรณ์ขั้นกลางและสูง หน้า 110  Possessiva & Reflexiva possessiva pronomen #ต้องดู