Praktik การฝึกงาน และสำนวนภาษาสวีเดน

การฝึกงาน และสำนวนเกี่ยวกับการฝึกงาน เป็นภาษาสวีเดน

Praktik = การฝึกงาน

söka praktik = หาที่ฝึกงาน

 praktik = ได้ที่ฝึกงาน

göra praktik = (ทำการ)ฝึกงาน

ha praktik = มีการฝึกงาน

praktisera = ฝึกงาน

เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเพื่ออาชีพการงาน

ติดต่อ Fb: Magrood Bergamot