ลูกมีปัญหาที่โรงเรียนสวีเดน ทำอย่างไรดี

ลูกมีปัญหาที่โรงเรียนสวีเดน

ให้แจ้งเรื่องตามขั้นตอนนี้

โรงเรียน / โรงเรียนอนุบาล (Skolan / Förskolan)

  • ครูประจำชั้น (Klassföreståndare)
  • หรือ ครูที่ปรึกษา (Mentor)
  • ครูใหญ่ (Rektor)

หน่วยงานต้นสังกัด (Huvudman)

  • คอมมูน (Kommun)
  • บริษัท (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)

สนง. ตรวจสอบด้านการศึกษา (Skolinspektionen)

ครูมะกรูดแนะนำเพิ่มเติม

  • จดบันทึกทุกอย่างไว้
  • ให้แฟน หรือสามีสวีเดนช่วย
  • เรียนภาษาให้ได้เยอะๆ จะได้ช่วยเป็นปากเสียงให้ลูกได้

ครูเขียนภาษาสวีเดนไว้ให้ด้วย

คุณพ่อคุณแม่จะได้ไปติดต่อได้ถูกคน

ด้วยความปรารถนาดี

มะกรูด

ติดต่อสมัครเรียนภาษาที่

Facebook: Magrood Bergamot