การเน้นคำในประโยคภาษาสวีเดน (Satsbetoning) คีย์นี้แพงมาก

การเน้นคำในประโยคภาษาสวีเดน (Satsbetoning) คีย์นี้แพงมาก ไม่ค่อยมีคนรู้ แม้แต่คนสวีเดนเองก็ไม่รู้ และไม่ค่อยมีคนสอน

คำทั้ง ๙ ชนิด

ในด้านการออกเสียง ในประโยค จะแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม

๑. กลุ่มไม่เน้น (คือ ไม่ออกเสียงเน้น รีบวิ่งผ่าน)

กลุ่มเน้น (คือ ในประโยค ถ้ามีคำเหล่านี้ จะเน้นคำเหล่านี้)

เช่น คำกริยา, คำนาม

Jag äter.

Jag = pronomen = obetonat ไม่เน้น

äter = verb = betonat เน้น

Jag äter middag.

Jag = pronomen = obetonat ไม่เน้น

äter middag เป็น กริยา + นาม(กรรม)

ถ้ามีกรรม (นามจะเลื่อนการเน้นจากกริยา ข้ามไปที่ กรรม (หรือคำที่ใช้คู่กับกริยานั้น ๆ แทน)

äter จึงไม่เน้นแล้ว ทั้ง ๆ ที่มันเป็นกริยา

เพราะมันโดนกรรม (นามมาแย่งซีน

หลักคร่าว ๆ จะเป็นแบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวถ้าไม่ลืม เวลา Zoom ทางห้องเหลือง หรือห้องแดง ทวงกรูดได้นะคะ

กรูดอธิบายได้ค่ะ

กอด ๆ

มะกรูด


อีกอย่าง

ถ้ามีกริยาช่วย + กริยาแท้

คุณคิดว่า จะเน้นกริยาทั้งสองตัว หรือแค่ตัวเดียวคะ ถ้าเน้นตัวเดียว จะเน้นตัวไหนคะ