เรียนภาษาสวีเดน v.41

เรียนไวยากรณ์สวีเดนหัวข้อ

- การผันกริยา แบ่งกลุ่มของกริยา  ที่โรงเรียนจับหัวแข็งกับนอกคอกอยู่กลุ่มเดียวกันค่ะ 😊

- การเรียงประโยค Bisats

- Passiva satser 

- Partikelverb

อ่านเรื่องราวในหนังสือของชั้น D (Gilla svenska) แล้วพูด/คุย/อภิปราย กันในกลุ่ม หน้าห้อง 

สรุปเรื่องที่อ่านให้สั้นแบบได้ใจความและให้ไปเล่าเรื่องที่อ่านหน้าห้อง

- ส่งงานเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่เราเรียน (เรื่องงาน) 

- การบ้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น หัดอ่าน หัดออกเสียง อัดเสียงลง แล้วส่งไฟล์ไปให้ครูฟังค่ะ 

ในชั้นเรียนใช้โปรแกรม Teams ค่ะ สั่งงานต่างๆ ส่งการบ้าน


รู้สึกว่า เรียนเร็ว เรียนเยอะค่ะ ไม่สบายสบายเหมือนที่ผ่านมา แต่ยังไหวอยู่ค่ะ 😊


ไว้มาอัพเดตของสัปดาห์นี้นะคะ