เรียนภาษาสวีเดน v.39

อาทิตย์นี้เรียนน้อยค่ะ วันจันทร์ไม่มีเรียนหนูสอบ National Prov

อังคาร ครูให้ฝึกฟังจาก sfipodd มีระดับ S,M (ระดับความเร็วของบทสนทนา) แล้วเราจับใจความให้ได้ มาตอบคำถาม พูดคุยกันในห้องค่ะ

พุธ เป็นวันเรียนจากคอมพิวเตอร์ ให้ทบทวนคำศัพท์ เนื้อหาของ Kapitel 3 

พฤหัส สอบประจำบทค่ะ เรียนจบแต่ละ Kapitel ก็จะมีการสอบ ทำได้ค่ะ 😊

ศุกร์ วันหยุดค่ะ คุณครูทั้งหลาย (ใน XXX )ทำคะแนน และหรือ จัดตารางการเรียน การสอนสำหรับภาคเรียนใหม่