หมายศาล คดีหย่า สามีสวีเดน - Skilsmässa

คำถามจากยูทูปช่อง Magrood

ถ้าได้รับหมายศาลจากสามีคนสวีเดนขอหย่า แต่เราไม่หย่า ต้องทำอย่างไรคะ

ตอบ

การตอบคำถามเรื่องคดี หรือเคสของแต่ละคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย

ครูไม่ใช่ทนาย และไม่ใช่นักกฎหมาย จึงไปค้นคำตอบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มา
และใช้ความรู้ภาษาสวีเดนของครู และความรู้วิชากฎหมายเบื้องต้นของสวีเดนเพื่อแปลแบบสรุปให้อ่านนะคะ (เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ครูจะย่อยเนื้อหาให้อ่านง่ายขึ้น ไม่ได้แปลตรงตัวนะคะ)

ที่เว็บไซต์ของศาลสวีเดน มีข้อมูลเกี่ยวการหย่าว่า

แม้ไม่สามารถติดต่อกับคู่สมรสได้ ก็สามารถหย่าได้

หากศาลไม่สามารถติดต่อกับคู่สมรสของคุณได้ ศาลสามารถแต่งตั้งผู้พิทักษ์สิทธิ์ (god man) ให้มีสิทธิ์ว่าความแทนสามี หรือภรรยาของคุณได้ ซึ่งปกติผู้พิทักษ์สิทธิ์นี้ มักจะเป็นทนาย

ขั้นแรกผู้พิทักษ์สิทธิ์ (god man) จะพยายามติดต่อกับลูกความด้วยตนเองก่อน หากไม่สามารถติดต่อได้ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม ผู้พิทักษ์สิทธิ์ (god man) ก็จะให้การต่อศาลแทนลูกความ 

แม้ว่าผู้พิทักษ์สิทธิ์ (god man) จะให้การว่าลูกความของตนไม่อยากหย่า ศาลก็สามารถตัดสินให้หย่าได้ แต่ปกติจะตัดสินหลังจากผ่านพ้นระยะเวลาใตร่ตรองไปแล้ว

ที่มา: https://www.domstol.se/

Om domstolen inte får tag på den du är gift med kan domstolen utse en god man. Det är vanligtvis en advokat som då får rätt att svara för din make eller maka. Den gode mannen ska först försöka kontakta personen på egen hand. Lyckas inte det inom rimlig tid får den gode mannen i stället svara domstolen.

Även om den gode mannen svarar att din make eller maka inte vill skilja sig kan domstolen besluta om skilsmässa, vanligtvis efter betänketid.

ครูขอให้ข้อมูลกฎหมายสวีเดนเพิ่มเติมว่า

สวีเดนมีเสรีในการหย่า เพียงฝ่ายเดียวอยากหย่า ก็หย่าได้ แต่อาจจะใช้เวลานานกว่ากรณีที่สองคนพร้อมใจกันหย่า และไม่ขอมีระยะเวลาใตร่ตรอง ไม่มีเด็กอายุต่ำกว่า ๑๖ ปี


กรณีกฎหมาย และสิทธิ์ตามกฎหมาย เป็นเรื่องใหญ่ แนะนำให้ติดต่อทนายนะคะ


คลิปการยื่นฟ้องขอหย่า แต่เพียงฝ่ายเดียว (การกรอกแบบฟอร์ม และคำอธิบาย)ด้วยความปรารถนาดี
มะกรูด