ธรรมชาติสวีเดน - เล่นไปเรียนไป (Adjektiv - คุณศัพท์)

ครูไปเล่นสเกตน้ำแข็งกลางแจ้ง บนทะเลสาบเล็ก ๆ ที่น้ำแข็งเป็นน้ำแข็ง

เล่นไป สอนภาษาสวีเดนไป สนุกดีค่ะ

คลิปนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่อง

  • การสังเกตคำคุณศัพท์ (Adjektiv)
    • สังเกตจากรูป
    • สังเกตจากความหมาย
  • การสร้างคำคุณศัพท์จากคำชนิดอื่น
  • การใช้งานคำคุณศัพท์
  • การแต่งประโยคด้วยคำคุณศัพท์
  • การแต่งประโยคด้วยคำกริยา (verb)

เรียนเล่น ๆ เป็นจริง ๆ

ลองฟัง และเรียนไปด้วยกันนะคะ


กอด ๆ

มะกรูดกอด ๆ

มะกรูด