เอกสารทางกฎหมาย "ถ้าไม่รู้ .. อย่าเซ็นต์" (Skriv inte under!)

คนไทยหลายคน เซ็นต์เอกสารไปโดยที่ไม่รู้ว่าข้อความในเอกสารหมายถึงอะไร

บางทีแม้จะมีคนแปลให้ ก็เข้าใจไม่หมด

เพราะภาษากฎหมาย แม้จะเขียนเป็นภาษาไทย มันก็ยังอ่านเข้าใจยากอยู่ดี

ภาษากฎหมายสวีเดน คนสวีเดนทั่วไป ก็ไม่ใช่ว่าจะอ่านเข้าใจทั้งหมด

แต่ระบบการศึกษาของสวีเดน ทำให้คนส่วนใหญ่มีทักษะการอ่านและเขียนในระดับที่ดี

ทำให้คนไทยเสียเปรียบในเรื่องทางกฎหมาย

ทางที่ดีที่สุด หากแฟน ลูกของแฟน หรือญาติของแฟน ให้เซ็นต์เอกสารอะไร

ควรคุยกับเขาว่า ขอให้ทนายอธิบายเนื้อความในเอกสารให้ฟัง โดยใช้ล่ามก่อน

อย่างน้อยเราก็ยังมีสายตาอีก ๒ คู่ และหูอีก ๔ ข้าง ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเอกสารมากขึ้นก่อนเซ็นต์

หาล่ามได้ที่เว็บ Tolkregistret 

ซึ่งเป็นทะเบียนล่ามที่จบหลักสูตรล่าม (grundutbildad tolk) หรือผ่านการเทียบวุฒิ

ล่ามรับอนุญาต (auktoriserad tolk)

ล่ามรับอนุญาตผู้เชี่ยวด้านกฎหมาย (auktoriserad rättstolk)

ล่ามอนุญาตผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ (auktoriserad sjukvårdstolk)

:::

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอยู่ ๆ ครูมาพูดมาเขียนเรื่องทรัพย์สินบ่อยจัง

ทั้ง ๆ ที่แต่ก่อนไม่ค่อยเขียนหรือพูดเรื่องนี้

เหตุผล เพราะว่าเห็นคนไทยถูกเอาเปรียบ เพราะความไม่รู้ภาษา ไม่รู้กฎหมาย

แล้วรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม

ถ้าเรารู้สิทธิ์ แล้วเราเลือกที่จะสละสิทธิ์ เพราะเราไม่โลภ อันนั้นเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญ ครูอนุโมทนาด้วย

แต่ถ้าเราถูกเอาเปรียบ เพราะความไม่รู้ ครูว่ามันไม่ยุติธรรม

ครูอยากให้นักเรียนมีความรู้ไว้ จะได้ไม่เสียใจภายหลัง

แต่ไม่ได้สนับสนุนให้เอาเปรียบใคร


ด้วยความปรารถนาดี

มะกรูด