งานดูแลคนแก่ ผู้ช่วยพยาบาล กับการสอบภาษาสวีเดน

Språkkrav ข้อกำหนดด้านภาษา

ในอาชีพเหล่านี้ (ในอนาคตอันใกล้)

พนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับดูแลผู้สูงอายุ เช่น

  • ผู้ช่วยดูแล (vårdbiträde)
  • ผู้ช่วยพยาบาล (undersköterska)
  • อาชีพให้บริการอื่น ๆ ที่ต้องติดต่อโดยตรงกับผู้สูงอายุ

ปี 2023

  • รัฐบาลมอบหมายให้มีการศึกษาข้อมูล
  • เพื่อเสนอแนวทางการกำหนดเกณฑ์ด้านภาษา
  • สำหรับอาชีพดังกล่าวข้างต้น

1 กันยายน 2024

  • รายงานผลการศึกษา
  • และข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล

ปรึกษาและวางแผนเพื่อพัฒนาภาษา ติดต่อ Facebook: Magrood Bergamot