ประธาน และ กรรม ภาษาสวีเดน (subjekt & objekt)

ประโยค Kalle kramar Lisa.

คัลเละ กอด ลิซ่า

มีองค์ประกอบ ๓ ส่วนคือ

  1. Kalle เป็นคนกระทำ หลักภาษาเรียกว่า ประธาน
  2. kramar (กอด) บอกว่าประธานทำอะไร หลักภาษาเรียกว่า เป็นกริยา
  3. Lisa เป็นคนรับผลของการกระทำ
    • รับผลของการกอด (ถูกประธานกอด)
    • อาจจะอึดอัด หรือชอบ เราไม่ทราบ
    • คนที่ได้รับผลของการกระทำ หลักภาษาเรียกว่า กรรม

:::

หากเราต้องการแต่งประโยคเพิ่มขึ้น

เราสามารถคงรูปประโยคไว้เหมือนเติม แต่หาคำอื่น ๆ มาแทนตำแหน่งต่าง ๆ เช่น แทนกรรม

จาก Kalle kramar Lisa. เราเปลี่ยนจาก Lisa เป็น henne, barnet ก็จะได้

Kalle kramar henne.

คัลเละ กอด หล่อน

Kalle kramar barnet.

คัลเละ กอด เด็ก

เพียงเท่านี้เราก็ได้ประโยคใหม่เพิ่มขึ้น
ลองเปลี่ยนประธาน และเปลี่ยนกริยาดูนะคะ

หากอยากได้คำศัพท์ภาษาสวีเดน อยากทำแบบฝึกหัด พร้อมการเฉลย และอธิบายอย่างละเอียด
เรียนได้ที่คอร์ส ไวยากรณ์สวีเดน

เล่มแดง ขั้นพื้นฐาน เรียนนาน รู้ลึก

เล่มเขียว ขั้นกลาง และสูง เรียนนาน รู้ลึก

หลักสูตรเร่งรัด เรียน ๒ เดือนจบ ครบทุกส่วน รู้กว้าง แต่ไม่ลึก

ติดต่อ Facebook: Magrood Bergamot

ถึงไม่เป็นเพื่อนกัน ก็ส่งข้อความหาได้ค่ะ

กอด ๆ
มะกรูด