สระภาษาสวีเดน Svenska vokaler

นักเรียนถามมา

มีปัญหากับการออกเสียงคือ มักจะใช้ภาษาอังกฤษนำบ่อยมาก

ครูมีวิธีแนะนำให้เน้น ตรงไหนให้หนัก ๆ หรือมีแนวทางแบบไหนบ้างใหมคะ🙏

เวลาอ่านพลาดไปตลอดเลยไป เอ บี ซี ดี ไม่ค่อยไปในทาง  ออ เบีย เซีย เดีย 😢

ครูตอบ

พยัญชนะ (b, c, d) ไม่ใช่ปัญหาค่ะ เพราะเวลาอ่าน เราเอามาแต่เสียง และเสียงพยัญชนะภาษาสวีเดน กับภาษาอังกฤษออกเสียงเหมือนกัน (เกือบทุกตัว) เทียบกับภาษาไทยได้เหมือนกัน คือ b = บ c = ซ, ค d = ด

ส่ิงที่เราจะต้องเน้นคือ เสียงสระ เพราะภาษาสวีเดนออกเสียงสระในแบบของตัวเอง ไม่เหมือนภาษาอังกฤษเลย

และไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนถ้าออกเสียงสระผิดชีวิตเปลี่ยน

เช่น หู (ถ้าไม่ออกเสียงสระ อู แต่ไปออกเสียง สระอื่นแทน ก็ไม่เป็นหูแล้ว จะเป็นอย่างอื่นไป)

คำแนะนำของครูคือ

  1.  เรียนรู้ว่าสระหน้าตาแบบนี้ (รูป) a, e, i, o, u, y, å, ä, ö แต่ละตัวออกเสียงอย่างไร (ดูจากรูปเปรียบเทียบสระภาษาสวีเดน-ไทย ที่ครูให้ไว้ได้)
  2. สระภาษาสวีเดน ๑ รูป ออกเสียงได้ ๒ เสียง และเรียนหลักการดูว่าเมื่อไหร่ จะออกเสียงแบบใด
  3. ฝึกอ่านบ่อย ๆ (อ่านตามบทเรียน และอ่านนอกบทเรียน)
  4. เข้าร่วมการสอนสดผ่านซูม เพื่อเรียนเทคนิคการทำรูปปาก ตำแหน่งลิ้น (แถมในคอร์สเหลือง ๑๒ ครั้ง) และรับคำแนะนำแก้ไขทันที
  5. ดูคลิปบันทึการสอนผ่านซูม เพื่อทบทวน และเรียนรู้จากตัวเอง และเพื่อน ๆ

ทั้ง ๕ ข้อนี้ มีใครคอร์สเหลือง ในราคาเพียง 1900 kr/ปี เฉลี่ย 158 kr/เดือน

สรุปย่อ ๆ คือ การเรียนภาษาให้ได้ผล

  1. รู้หลักการ (ดูคลิปบทเรียนหลาย ๆ รอบ) และจดโน้ต
  2. มีประสบการณ์ (ฝึกอ่านตามคลิป หรืออ่าน อัดเสียงตัวเอง เทียบกับครู)
  3. มีจินตนาการ (ลองจินตนการ เปลี่ยนสระ เปลี่ยนตัวสะกด และออกเสียงคำใหม่เอง หรือ เปลี่ยนคำในประโยค จากตัวอย่าง เพื่อให้ได้ประโยคใหม่ ๆ)

กอด ๆ
มะกรูด