คอร์สวีเดน Sverigekurs

คอร์สวีเดน (Sverigekurs)

ออกเสียงภาษาสวีเดน = สแว้ริเหยะ (คุ)ช

เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายใหม่ของรัฐบาล

เพื่อบังคับให้คนต่างชาติ

✅ เรียนภาษา

✅ หางานทำ

✅ นำความเจริญสู่ประเทศ

จะใช้แทนคอร์ส Samhällsorientering

🎯 เนื้อหา

หน้าที่พลเมือง

ประชาธิปไตยในแบบสวีเดน 

หน่วยงานรัฐ บทบาท หน้าที่ อำนาจ

ค่านิยมพื้นฐานของสวีเดน

🎯 ภาคบังคับ & สอบจบ

🇸🇪 อยู่ในขั้นตอน

ศึกษาข้อมูล

เสนอร่างกฎหมาย 21/2-25 

💕 เรียนภาษา ค่านิยม สังคม และวัฒนธรรมสวีเดน 

ติดต่อ Facebook: Magrood Bergamot