อ่านแล้วคิดถึงครู

"...การตลาดไม่เคยเข้าใจเลยว่า

บางทีเราทำอะไรให้ใครไป เพราะเราอยากให้เขามีเส้นทางข้างหน้าต่อไป ต่อให้ไม่รู้ด้วยว่าเราทำให้เขาหรือเปล่า

ยังมีครูอีกมากมาย ที่ทำไปเพื่อที่จะได้เห็นลูกศิษย์สอบเข้าเรียนต่อได้ หรือสมัครเข้าทำงานที่ดีๆได้

...

และยังมีพระสุปฏิปันโนอีกมากมาย ที่สอนธรรมะสอนการปฏิบัติเพื่อให้สังคมเกิดสันติ และเพื่อให้ผู้คนพ้นทุกข์ ไม่ได้สอนเพื่อให้ใครมาทำบุญที่วัดเยอะๆ

โลกยิ่งหมุนเร็ว การตลาดก็ยิ่งสำคัญ

และยิ่งการตลาดสำคัญ สัมมาทิฎฐิก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นอีก"

(ที่มา: Prapas Cholsaranon)

อ่านแล้วคิดถึงครูมะกรูดเลยค่ะ  ในความรู้สึกหนู ครูเป็นหนึ่งในครูแบบที่ คุณประภาสเขียนถึง