เรียนภาษาสวีเดน v.43

หลักวิเคราะห์เทนส์ (tempus) ภาษาสวีเดน แบบง่ายที่สุด

- ทบทวนเรื่อง Perfekt, preteritum และทำแบบฝึกหัด 😊 ครูถามเหตุผลตอนตอบด้วยว่า ทำไมเลือกใช้ tense  นั้นนั้น ใช้หลักวิเคราะห์ของครูมะกรูดค่ะ เวลา เหตุการณ์จบมั้ย ชัดเจนมั้ย

-ให้เขียนงานส่ง หัวข้อ เกี่ยวกับสิ่งที่ทำสัปดาห์นี้  โดยใช้ preteritum กับ perfekt 

-ครูให้หนังสือมาอ่าน ”Den blå kappan” แล้วก็คุย/อภิปรายกันเกี่ยวกับเรื่องราวในหนังสือ ชั้น D เวลาถามคำถาม เค้าจะไม่ได้ถามเรื่องราวตรงตรงที่เขียนมาในหนังสือ เป็นคำถาม คำตอบที่ให้เราคิด วิเคราะห์ 

อย่างเช่นล่าสุด ครูตั้งคำถามว่า Kantareller ที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้ เป็นสัญลักษณ์ของอะไร : ความรัก ความสัมพันธ์ 

-อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ Ibrahim และ หัดเขียน การสรุปใจความสำคัญ ( Sammanfatting)

-วันอังคารหนูไม่ได้เรียนค่ะ ครูส่งไปสอบ ส่วนกลางของ sfi เค้าต้องการปรับปรุงข้อสอบ National prov ของระดับ C เลยให้นักเรียนที่ผ่าน C มาแล้ว ไปลองทำข้อสอบ

-วันศุกร์วันนี้หนูมีสอบในชั้นเรียนค่ะ 

การพูด .. ครูจัดกลุ่มให้ แล้วมีหัวข้อบนกระดาน ให้เราอภิปราย เรื่องนั้น ๆ พูดคุยกันในกลุ่ม ครูจะเดินไปมาฟัง ให้คะแนน

การอ่าน..เนื้อหายากขึ้นกว่าชั้น C มากค่ะ การเมือง ข่าว การทำงาน ศัพท์แสง 

การเขียน..  

1. มีเมล์มาจากเพื่อน เพื่อนเรียนจบ ชวนเราไปงานเลี้ยง 

กำหนดว่า ให้เขียนตอบแสดงความยินดี และปฏิเสธงานเลี้ยง พร้อมใส่เหตุผลเอง ว่าทำไมไปไม่ได้และให้นัดเจอเค้าหลังจากนี้ ขึ้นต้น ลงท้ายเมล์อย่างเหมาะสม

2. โรงเรียน อยากรู้ว่า เราคิดยังไงกับ โรงเรียน เรามีความสุขมั้ย อะไรคือ ข้อดีของโรงเรียน และมีอะไรที่โรงเรียน สามารถปรับปรุงเพื่อให้ดียิ่งขึ้น นักเรียนมีความสุขมากขึ้น แนะนำตัวอย่างคร่าวๆ ขึ้นต้น ลงท้ายเมล์อย่างเหมาะสม 

2 หัวข้อนี้ 45 นาที


การฟัง… ฟังบทสนทนา ฟังข่าว ฟังคนวิจารณ์หนังสือ แล้วตอบคำถาม สมัยชั้น intro กับ C บทสนทนาจะตรง ชัดเจน ในบทสนทนาจะมีคำตอบชัดเจน แต่พอชั้น D พูดอ้อมไปมา ให้วิเคราะห์เอง ตัวอย่างวันนี้ บทสนทนานึง พูดถึงพ่อ เริ่มด้วยว่า พ่อมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ เค้าไปกับชั้นทุกที่ เค้าสอนให้ชั้นรู้จักการเล่นบอล เค้าทำงานเยอะ เแต่มีเวลาให้ชั้น……

ถาม: เค้าพูดถึงพ่อเค้าว่า เป็นคนแบบไหน

A. Snygg 

B. Snäll

C. Stark

ชั้น D การฟัง การอ่านมาแนวนี้หมดค่ะคุณครู ให้วิเคราะห์เอง