กริยา 1 - กริยาเปลือย (infinitiv)

กริยาภาษาสวีเดนมี ๕ รูปแบบ กริยาเปลือย หรือ (infinitiv) อย่าใช้โดด ๆ ต้องมีอะไรมาบังไว้ เช่น กริยาช่วย (hjälpverb) เช่น ska (จะ), vill (อยาก), måste (ต้อง)

กริยาภาษาสวีเดน ๑ คำ จะมี ๕ รูปแบบ เปรียบง่าย ๆ กับคน ๑ คน มีชุด ๔ ชุด และ ถ้าไม่ใส่อะไรก็เปลือยเปล่า รวมกันเป็น ๕ รูปแบบ (เปลือย ๑ และชุด ๔ ชุด = ๕)

กริยาทั้ง ๕ รูปแบบนี้ จะใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันไปตามกาลเทศะ (เวลา และสถานที่) ดังที่อธิบายในหนังสือแถมคอร์สสอนภาษาสวีเดน หลักสูตรเร่งรัด ตามรูป

วันนี้ครูจะอธิบายกริยารูปที่ ๒* ที่ครูเรียกว่ากริยาเปลือย หรือ (infinitiv) เหตุที่ครูเรียกว่า กริยาเปลือย ก็เพื่อเตือนสตินักเรียนคนไทยว่า อย่าใช้กริยารูปนี้โดด ๆ เพราะมันจะอุจาดตา เราต้องมีอะไรมาบังมันไว้ กันอุจาด เช่น กริยาช่วย (hjälpverb) เช่น ska (จะ), vill (อยาก), måste (ต้อง)

ฉันจะกิน

Jag ska äta.

ฉันอยากกิน

Jag vill äta.

ฉันต้องกิน

Jag måste äta.

จะอยาก, ต้อง = กริยาช่วย

แล้วถ้าประโยคไม่มีกริยาช่วยล่ะ จะทำอย่างไร (ติดตามตอนต่อไป หรือลงเรียนได้ในคอร์สสอนภาษาสวีเดนค่ะ)

*ห้องเรียนออนไลน์ของครูจะเรียกกริยารูป infinit ว่าช่อง/รูปที่ ๒ ขณะที่ โรงเรียนสอนภาษาสวีเดนของรัฐเรียกช่องที่ ๑ นะคะ (การเรียกแบบครู จะช่วยให้เราผันได้ง่ายขึ้นค่ะ)