สอนใช้ Zoom ง่ายๆ

ทักษะที่ควรมี เมื่ออยู่สวีเดนอย่างหนึ่งคือ การสื่อสารผ่านการประชุมออนไลน์

ไม่ว่าจะเป็น Zoom, Microsoft Teams หรือ Google Meet

จะใช้หลักการคล้ายๆ กัน หากเราใช้แอพ/โปรแกรมหนึ่งได้ เราก็จะประยุกต์ใช้ความรู้กับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ด้วย

วันนี้ครูขอแนะนำการใช้ซูม (Zoom) นะคะ เพราะนักเรียนที่เรียนภาษาสวีเดนออนไลน์กับครู ช่วงนี้ได้รับโปรโมชันพิเศษ ได้มาเรียนสดๆ ผ่านซูม และฝึกพูดคุยกับเพื่อน ๆ โดยมีครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

รับรหัสได้ในแชทกลุ่มทาง เมสเซนเจอร์ (Messenger) ของคอร์สที่นักเรียนสมัครนะคะ

ขั้นตอนเตรียมตัว (ทำเพียงครั้งเดียว)
5 นาทีก่อนเรียน รับรหัสที่แชทกลุ่มคอร์สภาษาสวีเดนของเรา
5 นาทีก่อนเรียน รับรหัสที่แชทกลุ่มคอร์สภาษาสวีเดนของเรา
เปิดแอพ Zoom กรอกรหัสยาว กรอกชื่อเรา
กด Join เพื่อเข้าร่วมห้องเรียน
กรอกรหัสสั้น แล้วกด Continue เพื่อไปต่อ
กด Join อีกครั้ง
กดตัวอักษรสีฟ้า แถวแรก เพื่อฟังเสียงครู และเพื่อนๆ และเพื่อคุยกับครู