ความคิด

Visar taggade inlägg med ความคิด. Visa alla inlägg här.

ความคิด #1

ยุคนี้ น่าจะเป็นยุคที่ช่วยให้คนมีแรงจูงใจเพียรภาวนามากที่สุด

เพราะโลกแสดงออกอย่างชัดเจนว่า...

Läs mer