ประโยคคล้อยตาม ใช้ också หรือ inte ... heller

ประโยคคล้อยตาม (คนที่สองเห็นด้วยกับสิ่งที่คนแรกพูด)

ใช้คำต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประโยคเริ่มต้น

ถ้าคนแรกเริ่มต้นด้วยประโยคบอกเล่า คนที่สองเห็นด้วยกับคนแรกจะใช้ också

A: Jag tycker om Kalle. (+) ฉันชอบคัลเละ

B: Jag också. (+) ฉันก็ชอบ

ภาษาพูดบางคนจะใช้ Jag med. ฉันด้วย


ถ้าคนแรกเริ่มต้นด้วยประโยคปฏิเสธ (inte) คนที่สองเห็นด้วยกับคนแรก จะใช้ inte ... heller

A: Jag tycker inte om Kalle. (-) ฉันไม่ชอบคัลเละ

B: Inte jag heller. (-) ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน


เรียนภาษาสวีเดนแบบใช้เป็นเห็นผลจริง

ติดต่อ Facebook: Magrood Bergamot