olämplig ไม่เหมาะสม

ไม่เหมาะสม ภาษาสวีเดน คือ olämplig (คำนี้ไม่ควรใช้อย่างยิ่ง ยกเว้นกรณีขึ้นศาลเรื่องอำนาจปกครองบุตร) 

หรือ inte lämplig (วลีนี้ ครูก็ไม่แนะนำให้ใช้)

ถ้ามีคนถามเราเป็นภาษาสวีเดนว่าเขาเหมาะกับงาน หรือหน้าที่นั้น ๆ ไหม

และเราอยากบอกว่าเขาไม่เหมาะสม ถ้าพูดแบบคนที่ได้แต่ภาษาสวีเดน แต่ไม่มีความรู้เรื่องการสื่อสารที่สุภาพเป็นภาษาสวีเดน

ก็อาจจะบอกว่า Du är inte lämplig för det jobbet/uppdraget. (งานนั้น/หน้าที่นั้น)

ถ้าจะให้สุภาพขึ้นมาอีกหน่อยคือ Du passar inte till det jobbet/uppdraget. (งานนั้น/หน้าที่นั้น)

แต่ถ้าเป็นครู ครูจะพูดว่า Jag tycker att du passar bättre som ... ใส่ชื่ออาชีพ (ที่เราคิดว่าเขาเหมาะลงไป).

ความสุภาพในภาษาสวีเดนทำได้หลายแบบ วันนี้ครูแนะนำ ๒ แบบนะคะ

  1. ใส่คำว่า Jag tycker เข้าไปข้างหน้า เพื่อบอกว่า เป็นเพียงความเห็นของเราเท่านั้น
  2. บอกว่าเขาเหมาะกับสิ่งไหนมากกว่า

การสื่อสารแบบนี้ ไม่หักหาญน้ำใจผู้ฟัง (แม้เขาจะเป็นคนถามความเห็นเราก็ตาม)

ทำให้เราดูสุภาพ

เคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ ทำให้เราอยู่สวีเดนได้อย่างมีความสุขค่ะ

ซึ่งครูสอดแทรกให้ในคอร์สสอนภาษาสวีเดนของครู เพื่อให้นักเรียนได้ทั้งภาษา และวัฒนธรรม

สนใจเรียนทั้งภาษา และได้วัฒนธรรม มารยาทแบบคนสวีเดน ติดต่อครูได้ที่

Facebook: Magrood Bergamot

กอด ๆ
มะกรูด