ประโยคภาษาสวีเดน Sats / Mening

Sats (ประโยค)

ประโยคคำสั่ง

ใช้กริยาเพียงตัวเดียวก็เป็นคำสั่งได้

Ät! จงกิน

ประโยคบอกเล่า

ต้องมีอย่างน้อย ประธาน + กริยา

Kalle äter.

ประธาน + กริยา

จะมีกรรม (mat)

หรือเวลา และสถานที่ด้วยก็ได้

ประโยคปฏิเสธ (มีคำว่าไม่)

ภาษาสวีเดนใช้ inte ซึ่งต้องอยู่หลังกริยา

ภาษาไทย "ไม่" อยู่หน้า (กริยา)

ภาษาสวีเดน "ไม่" อยู่หลัง (กริยา)


เรียนไวยากรณ์สวีเดน แบบไม่มีพื้นฐานมาก่อน จนใช้งานได้จริง เรียน Sfi ง่ายขึ้น

ติดต่อ Facebook: Magrood.se