การยื่นขอหลักฐาน (Bevis) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

Skyddad yrkestitel för undersköterskor

ผู้ช่วยพยาบาล - ตำแหน่งวิชาชีพที่ได้รับความคุ้มครอง

ผลทางกฎหมาย (เริ่ม 1 กรกฎาคม 2023)

 • ต้องมีหลักฐาน "Bevis" จาก Socialstyrelsen
 • จึงจะเรียกตัวเองว่า "ผู้ช่วยพยาบาล" (undersköterska) ได้
 • ในสายงานการดูและบริบาล (vård och omsorg)
 • หากได้เป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งนี้ ก่อนใช้กฎหมายนี้
  • อนุโลมให้ใช้ตำแหน่งนี้ไปได้ 10 ปี
  • (ถึง 30 มิถุนายน 2033)
  • โดยไม่ต้องมีหลักฐาน "Bevis"

หมายเหตุ: ในอนาคตจะมีการกำหนดเกณฑ์ความรู้ด้านภาษาในสายงานนี้

เตรียมตัวอย่างไร

ก่อนยื่นขอหลักฐาน "Bevis" ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

เพื่อให้ทราบผลเร็ว ควรปฏิบัติดังนี้

 • เตรียมเอกสารและผลการเรียนให้พร้อม
 • สาขา Vård- och omsorgsutbildning
 • หากหาไม่เจอ ให้ติดต่อสถานศึกษา เพื่อขอเอกสาร
 • หากต้องการยื่นแบบง่ายที่สุด และรวดเร็วที่สุดควร
  • ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
  • ต้องมีเอกสารการศึกษาที่ส่งทางออนไลน์ได้
  • สแกน หรือถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือได้
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ socialstyrelsen.se

ใช้เวลานานเท่าไหร่ จึงจะทราบผลการตัดสิน หลักฐาน "Bevis" ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (Undersköterska)

ช่วงที่กฎหมายเพิ่งมีผลบังคับใช้ (กลางปี 2023)

 • ใช้เวลานานกว่าปกติมาก
 • เช็คได้ที่เว็บ Socialsyrelsen.se
 • ในอนาคต เวลาเฉลี่ยจะอยู่ที่
  • 1 เดือน กรณีจบการศึกษาในสวีเดน
  • 3 เดือน กรณีจบการศึกษาจากประเทศอื่น
 • เรียงตามคิว ยื่นก่อนมีสิทธิ์รับการพิจารณาก่อน
 • ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเคสและเอกสาร


ปรึกษาและวางแผนเพื่อพัฒนาภาษา ติดต่อ Facebook: Magrood Bergamot


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Socialstyrelsen