ภาษาสวีเดนระดับมหาวิทยาลัย

ถาม: ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย โปรแกรม xxx ค่ะ แล้วคราวนี้ ความสามารถทางด้านการเขียนในระดับ akademisk คือตะมุตะมิมาก😆 ต้องการผู้ที่จะมาช่วยในการกรองเวลาเราเขียน uppsats, rapport ประมาณนี้อะค่ะ

ตอบ: ที่ครูเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยอุปซอลา (Uppsala universitet) เขาจะมี Språksverkstad (อู่ภาษา หรือศูนย์บริการภาษา) เราขอคำปรึกษาเขาได้ค่ะ

ลิงค์ของศูนย์บริการภาษาของมหาวิทยาลัยบางแห่งในสวีเดน

  1. Språkverkstaden (Uppsala universitet)
  2. Studie- och språkverkstaden (Stockholms universitet)
  3. Studieverkstaden (Lunds universitet)

หากต้องการของสถาบันอื่น สามารถค้นหาคำว่า "språkverkstad + ชื่อมหาวิทยาลัย"

ครูเคยเรียน การเขียนในเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาที่มีภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง หรือเป็นภาษาต่างประเทศ (Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andra språk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp) 

หากใครมีโอกาสเรียน ครูแนะนำเลยค่ะ

สำหรับคนที่ต้องการปูพื้นหลักภาษาสวีเดนให้แม่น เพื่อการเรียนต่อระดับสูง หรือการทำงาน

ติดต่อ Facebook: Magrood Bergamot

สำหรับคนที่ต้องการบริการตรวจทานงานเขียน ด้วยบริการพิสูจน์อักษร (korrekturläsning) ราคาท้องตลาดตามเว็บที่ครูพบคือ

Marknadspriset för språkgranskning varierar från cirka 0,50–2,50 kr exklusive moms per ord och priset per timme varierar mellan cirka 400–800 kr exklusive moms. (Källa: https://www.svengard.se)

กอด ๆ

มะกรูด